प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) लिक्विड उपचार उपकरणे