प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) मुखवटा वेल्डिंग सिस्टम