प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) नॉन-स्टँडर्ड सानुकूलित उत्पादने