प्रचंड कंपनसंख्या असलेल्या (ध्वनिलहरी) वेल्डिंग ट्रान्सड्यूसर